Yumurtacı tavuklarda kafes avantajları
14 Mart 2019

kafeslerdeki yumurta tavukları için daha fazla serbest alanın yer aldığını; böylelikle birbirleriyle ve çevreyle daha fazla iletişim kurduklarını gözlemledi. Çalışmasında, bu durumun bir sonucu olarak artan enerji artışının verim üzerine olumsuz bir etkisi olmadığını da belirtti. Bu araştırmaya göre elde edilen bilgiler değerlendirildiğinde karşımıza şu sonuçlar çıkmaktadır:

Aktivite: Yumurtacı tavuklar, zenginleştirilmiş kafeslerde daha fazla özgür alana sahiptir. Bunun sonucunda kafes tasarımı ve alan tahsisine göre enerji gereksiniminin %5-15 oranında artması beklenir. Besin alımı pil kafeslerden öncesi değerlendirilerek hesaplandığında, bu yeni enerji kullanımı için başlangıçta %10 ekstra yem ilavesi yapılması yerinde olur. Canlı ağırlık ve yaş, kurulan hedefler içinde kaldığı sürece bu oranı değiştirmeye gerek yoktur. Haftalık olarak canlı ağırlığının kontrolü hedeflenen seviyenin korunmasında faydalı olacaktır. Eğer değişimler gözleniyorsa total besin alımında gereken düzenlemelerin hızlı bir şekilde yapılması gerekir.

Sarfiyat: Pilli kafeslerdeki tavuklar, sıkıntıdan ötürü daha fazla yem tüketerek yem israfına neden olurlar. Bu durumda beyaz yumurta tavuklarında beklendiği üzere, daha iştahlı ve canlı ağırlığı yüksek olan tavukların gelişimi söz konusu olur. Zenginleştirilmiş kafeslerde bir arada bulunmaları ve birbirlerini oyalamaları herhangi bir sorun oluşturmazken, bu sistemin yeni oluşu ve yemliklerin dizaynındaki hataların beslenme üzerine olumsuz etkiler yaratması beklenir. Ancak yüksek kaliteli ekipman üreticileri, ürünleri tasarlanırken bunu dikkate almaktadır.

Verimlilik: Bazı ön raporlardaki verilere göre zenginleştirilmiş kafeslerdeki tavukların, %2-3 puanlık daha fazla verime ulaşabilecekleri görülmektedir. Bu durumun sağlık durumun iyileştirilmesi ve refahın artmasıyla bağlantılı olduğu düşünülse de bu konuda yapılan çalışmalar yeterli değildir. Burada önemli olan pik noktada yapılan beslemenin çok erken kesilmemesidir. Herhangi bir barındırma sistemine geçişte yeni bir verim eğrisinin oluşabilmesi için yemleme konusunda biraz daha cömert olmak gerekir. Diğer bir deyişle toplamda %2-3 puanlık düşüş görmeden beslenme düzenini değiştirmemek yerinde olur.

Canlı ağırlık: Hala yüksek üretimli modern beyaz yumurta tavukçuluğunda son derece düşük canlı ağırlıkta ve az yem tüketen tavuklar yer almaktadır. Bu durum, pilli kafeslerden zenginleştirilmiş kafeslere geçişte tavukların yeme ilgisinin nasıl arttırılacağı konusunda düşündürücü olabilir. Bu soru daha yüksek yoğunlukta besinlerin kullanılması şeklinde cevaplanabilir. Ancak daha güçlü genotiplere geçerek bu durumun üstesinden gelinebilir. Genetik birimlerinin önümüzdeki senelerde bu konu üzerine daha fazla ilgileneceği ön görülmektedir.

Yorumlar.
    Henüz buraya kimse yorum yapmamış.Yorum yapmak için aşağıdaki paneli kullanabilirsin.
Yorum Yap.