İyi bir başlangıç antibiyotik ihtiyacını azaltıyor
9 Mart 2019

Bir günlük civcivlerin kümeslere aktarana kadar geçen süre içerisinde en uygun koşullarda saklanması onlara iyi bir başlangıç sunarken, antibiyotik kullanımını da azaltmaktadır.

Günümüzde en modern broiler kümeslerin durumu bile, bir günlük yaştaki civcivlere ihtiyaçları olan en uygun ortamı onlara sunmaya yetmemektedir. Bunun nedeni bu işletmelerin altı haftalık broiler tavuklar için geliştiriliyor olmasıdır.
Kuluçkadan çıkan civciv için hayatının ilk birkaç günü kritik önem taşır. Bu dönemde civciv, gelişimini tamamlamak için özel bakıma ihtiyaç duyar. Civciv kuluçkadayken anatomik gelişimini tamamlamış olsa da, termoregülasyon, sindirim ve immun sistemler henüz tam olarak gelişmemiştir. Bu üç temel sistemin olgunlaşması ve gelişmesi tavuğun hayatı boyunca sağlığının korunması ve bağışıklık sisteminin optimal fonksiyonlarının sürdürülmesi açısından gereklidir. Kuluçka koşullarının uygun ve uniform olması özellikle doğru vücut sıcaklığının sağlanması için büyük önem taşır. Bir civcivin düzgün bir şekilde yiyip içmeye başlaması için uygun vücut sıcaklığının 40-40.6°C arasında olması gerekmektedir.

Kuluçkadan sonra yem ve su tüketimi ile yumurta sarısındaki besin maddelerinin kombinasyonu sindirim kanalının gelişmesi için gereklidir. Sindirim kanalı civcivin yemden yararlanımında kritik rol oynar. Ayrıca barsaklar besin maddelerini emer ve bakteriler ile toksinlerin vücuda girmesini önler. Dolayısıyla barsaklara vücuttaki en büyük lenf organı demek yanlış değildir.

Antibiyotik kullanımı
Broiler kümesleri genel olarak altı haftalık yaştaki broiler tavukların çevresel ihtiyaçlarını tasarlamak üzere tasarlanmıştır. Kümeste bir günlük civcivler için uygun kuluçka koşullarının sağlanması ise zordur. Genç broilerler için, yer ve hava sıcaklığının eşit, kontrol altında ve vücut sıcaklığına uygun olması gereklidir. Sahada, civcivler kümese vardığında genellikle yer sıcaklığı çok soğuktur, bu durum da vücut sıcaklığının düşmesine neden olur. Vücut sıcaklığı düşük olduğunda, üç temel mekanizmada aksamlar şekillenerek, civciv enfeksiyonlara açık hale gelir.

Mortalitenin ve verim kayıplarının önlenmesi için, antibiyotikler koruyucu olarak kullanılabilmektedir. Son zamanlarda da antibiyotikler kanatlı endüstrisinde koruyucu ve yumurta sarısı kesesi enfeksiyonları ile barsak rahatsızlıklarının önlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Saha verilerine bakıldığında civcivlerin hayatlarının ilk haftalarında antibiyotik kullanımının büyük bir oranda kanatlının hayatına sağlık sorunları ile başlamasını önlediği gözlenmektedir.

Antibiyotik direnci
Antibiyotikler vücuttaki patojenlerle ve genel olarak bakterilerle savaşan organik bileşikleridir. Hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde antibiyotikler her ne kadar gerekli olsalar da, antibiyotiklerin yanlış kullanımı direnç gelişmesine neden olabilir. Bu da bakterilerin antibiyotik kullanımına daha az duyarlı veya bağışık hale gelmesi anlamına gelmektedir. Direnç, antibiyotikler iyi bir şekilde doze edilmediğinde veya viral hastalıkların tedavisinde kullanıldıklarında gelişir.

Son zamanlarda bazı antibiyotiklere karşı direnç gelişmiştir. Ancak bu esnada Hollanda’da hayvancılık endüstrisi için büyük bir gelişme olarak antibiyotik kullanımları 2013 yılında 2009 yılı ile karşılaştırıldığında % 50 düşüş göstermiştir. Bu % 50 azaltma planı hayvanlar için daha iyi koşulların oluşturulmasını da kapsamaktadır. Ahır sistemleri, beslenme ve içme suyu kaynakları ile kalitesi ve çevresel stres kaynaklarının ortadan kaldırılması gibi önlemler tüm bu çevre düzenlemelerinin içinde sayılmaktadır.

Kuluçkadan çıkışın önemi
Geliştirilen yeni sistemlerle civcivlerin broiler kümeslerine alınmadan önce dört gün boyunca kuluçkadan çıkış için en uygun şartlarda bakılması sağlanmaktadır. Bu yeni sistemlerde sıcaklık, nem, CO₂ seviyesi ve hava yoğunluğu kontrol edilerek civciv için en uygun seviyede tutulmaktadır. Böylece en uygun şartlarda hayatlarına başlayan civcivlerde sağlık durumu korunmakta ve antibiyotik kullanımı azalmaktadır. Hayatlarına sağlıklı başlayan civcivlerin geri kalan hayatlarında da iyi verimli oldukları gözlenmektedir.

Yorumlar.
    Henüz buraya kimse yorum yapmamış.Yorum yapmak için aşağıdaki paneli kullanabilirsin.
Yorum Yap.