Yumurtacı tavuklarda, amino asit takviyesi beslenme protein seviyesini değiştiriyor
7 Mart 2019

Beijing’de, Çin Tarım Bilimsel Araştırma Akademisi’nden Qi Guang Hai’ye göre, yumurta tavuklarına uygulanmaya başlanmasıyla birlikte ideal amino asit kavramının arttığı görülüyor. Yumurta tavuklarında, düşük proteinli rasyona, esansiyel amino asitlerin ilavesini konu alan çalışmada, ham proteini düşük rasyonla beslenen tavukların yumurta üretiminde ve vücut ağırlığında değişme olmadığını ancak sadece nitrojen atılımı gerçekleştiğine değiniliyor.

Çalışmalarında, enerji konsantrasyonu 2,82 kcal ME/kg olarak sabit tutularak, ham protein oranları %18.0, % 17.5, % 17.0, % 16.5 ve %16.0 şeklinde dağılım gösterecek şekilde 5 ayrı rasyon hazırlanmıştır ve yaşları 21-34 hafta arasında değişen tavuklar ile 14 haftalık bir periyod gerçekleştirilmiştir.

Methiyonin, treonin, izolöysin, valin, triptofan ve lizini kapsayan kristalin amino asitler ideal amino asit profiline uygun olarak ilave edilmiş ve bütün rasyonlar %0.831 ileal sindirilebilinir lizin içermiştir.
Kabul edilen ideal amino asit profilinde; standardize ileal sindirilebilir methionin, methionin+sistin, treonin, triptofan, izolösin ve valinin standardize ileal sindirilebilir lizine oranı sırasıyla %50, %91, %70, %21, %104, %80 ve %88 olarak belirtilmiştir.
Ham protein seviyesine bakılmaksızın, lizin ve farklı esansiyel aminoasitlerin oranı lizinle bağlantılı olarak bütün rasyonlarda aynı kalmıştır.

Düşük protein gruplarında yumurta üretimi, günlük yumurta kütlesi, yem alımı ve yem dönüşümünün etkilenmediği ancak yumurta ağırlığı ile nitrojen çıkışının azaldığı ve yumurta sarısının koyulaştığı gözlemlenmiştir.

Rasyonda ham proteinin azaltılması ile kan amonyak ve plazma ürik asit seviyesinin etkilenmediği belirtilmiştir.
Araştırmalar 21-34 haftalık tavuklarda rasyondaki protein seviyesinin %18’den %16 ya düşürülüp, ideal amino asit profiliyle desteklenmesinin üretim performansını etkilemediğini göstermiştir.

Yorumlar.
    Henüz buraya kimse yorum yapmamış.Yorum yapmak için aşağıdaki paneli kullanabilirsin.
Yorum Yap.