Kuluçka zamanı ve beslenme tavuğun gelişimini etkiliyor!
7 Mart 2019

Kuluçkaya yatma zamanlarının , vücut ağırlığına etkisi yapılan araştırmalarda belirgin hale geldi.

Erken kuluçkaya yatanların büyüme ve gelişmesi orta ve geç dönemde yatanlara göre farklılık gösteriyor. Bu anlamda kuluçkadan sonra beslenmeye geçerken İlk yedi gün önem taşıyor.
Hollanda’da yapılan bu çalışma kuluçka döneminin, 24 saat içinde yemleme ve sulamaya geçişin etkisini konu alıyor. Araştırmacı bilim adamı David Lamot (Cargill Animal Nutrition Innovation Center Velddriel ) kuluçka zamanı erken, orta dönem ya da geç olmak üzere inkübasyon başladıktan sonra sırasıyla 475-481, 483-487, 489-493 saat sonra olarak belirlenmiş 49 haftalık 504 erkek tavuk 308 damızlık sürü 72 kafeste yer almıştır.

Her bir kuluçka periyodunun sonunda tavuklar tesis dışına taşınıp çabukça yem ve suya ulaştırılarak ad libitum beslenmeye tabi tutulmuşlar. Kalan tavuklar suya ve yeme inkübasyon başlangıcından 504 saat sonra ulaştırılmıştır. Kazanılan vücut ağırlığı ve besin alımı her kafes için 0. 1. 4. 7. 11. Ve18. Günlerde kaydedilmiş, 4 ve 18. Günlerde organ ve karkas gelişiminin tespiti için örneklenmiştir.

Erken kuluçkaya yatanlar orta ve geç dönem kuluçkaya yatanlara göre başlangıçta daha hafif kalsa da 4. Günde sırasıyla 112.8g, 107.1g,103.3 g olmak üzere vücut ağırlığında artış gözlendi. İnkübasyonun başlangıç günü 0. Günden 18. Güne kadar yapılan gözlemde erken dönemdekilerin vücut ağırlığı kazanma eğiliminin diğerlerinden daha fazla olduğu tespit edildi. 18. Günde göğüs eti veriminin erken dönemde %30.4 orta dönemde %28.5 ve geç dönemde %27.8 olarak hesaplanırken 7. Güne kadar direkt beslemeyle gecikmiş beslemeye oranla daha fazla vücut ağırlığı kazanımı (%6.1) ve besin alımı (%4.2) gözlenmiştir.
Beslenme zamanının organ ağırlığı üzerinde etkisi olmadığı direk beslemenin 4. Günden geciktirilmiş beslenmeye göre jejunumda (%12.5) ve ileumda (%7.5) daha yüksek ağırlık ve genişlik oranına sahip olduğu ortaya konmuştur.

Yorumlar.
    Henüz buraya kimse yorum yapmamış.Yorum yapmak için aşağıdaki paneli kullanabilirsin.
Yorum Yap.