İdeal damızlık yönetimi Nasıl Olmalıdır.
20 Mart 2019

Kümeslerin sağlık, sağlığa uygunluk ve iyi yönetimi damızlık kanatlıların en yüksek performansa ulaşmasını sağlar.

Bir damızlık kanatlı işletmesinde, kanatlıların kümese sevk edilmesinden yumurtlamalarına ve yumurtaların sevk edilmesine kadar her aşamada idari koşulların en ideal seviyede tutulması gerekmektedir.

Kaliteli horozların üretilmesi ve idaresinde hedef, kanatlıların ağırlıklarını kontrollü bir şekilde çoğaltmak ve kümeste en yüksek düzeylerde fertiliteyi sağlamak olmalıdır.

Başlangıç;

İlk aşama da civcivler varmadan önce kümesin hazırlanması ve kanatlıların performansını maksimize eden kuluçka süresinin en iyi şekilde geçmesi için kanatlılara en iyi ortamın yaratılmasıdır. Kanatlı yaşamının ilk 14 günü iyi performansı için altın anahtardır. Yığın yoğunluğu çevresel ve yerel klimatik koşullar göz önünde bulundurularak oluşturulmalıdır.

Horozların anlamlı bir halde tavuklardan ağır oldukları ve ağırlıklarını taşımak için horozlara ekstra zemin gereksinimi olabileceği akılda tutulmalıdır. Kontrol edilen ve tekrarlanan düzenli bir dezenfeksiyon programı oluşturulmalıdır. Kümesin civcivler konmadan önce ideal sıcaklığa getirilmiş olması gerekir, bu ideal sıcaklık, zeminde 28°C olacak şekilde kümesin 30-31°C olmasıdır.

Kümese yeni yerleştirilen kanatlıların, çevreye uyum sağlayıp sağlamadıkları denetim edilmelidir. Civcivler kümese yerleştirildiği zaman taze yem ve suya yetişebilmeleri sağlanmalıdır.

16-24. Haftalar

Bu dönem kanatlıların üretim hattına sevk edilmesinde, uniformite kazanması ve uygun ağırlığa gelmesi için en önemli dönemdir. Dişi damızlıklar yumurta üretiminin artırılması ve sürdürülmesi için, 16-20. Haftalar içinde yeterli vücut ağırlığına erişmelidir.

Yetiştirme kümesi bu uygun şartları sağlarsa, üretim kümesi de en yüksek kalitelere ulaşacaktır.

Broiler damızlık tavuklar uygun vakte geldiği günün çoğunu kuluçkada geçirirler.

Bu mesuliyet tavuklarda ışığın tesiri, vücut ağırlığı uygunluğu ve yaş ile stimule edilir.

Kanatlı uygun ağırlığa vardığında, gün ışığının arttırılması için iyi gözlenmesi gerekir.

Eğer kümesteki dişilerin uygun ağırlığa erişmedi ise ışık stimülasyonu ertelenmelidir.

Horoz idaresi;

Maksimum fertil kuluçkalık yumurta elde edilmesi için kümesin % 50’sinin horozlardan oluşması gerektiği unutulmamalıdır. Öncelikle, kümeslerden görevli yönetimsel personelin eğitimli olması, kaliteli horozları gözlemlemesi ve kaydetmesi gerekir. Kaliteli horozların üretilmesi ve idaresinde hedef, kümeste en üst seviyede fertiliteyi sağlayabilmek olmalıdır. Beslenmenin ve vücut ağırlığının kontrollü bir halde artırılması gerekmektedir.

Kaliteli horozların, uygun vücut şeklinde, aktif, uyaranlara tepkili ve ibik rengi uygun olmalıdır. Vücutları ne çok büyük, ne de çok minik olmalıdır. Yetersiz durumdaki horozların kümesin oranı düzenlenirken ayrılması gerekir, bu horozlar çoğu zaman soluk ibik rengine haiz, vücutları ufak ve kamburdurlar. Çok iri cüsseli, ağır horozların da kümesten uzaklaştırılması gerekir. Kaliteli horozların üretilmesi ve idaresi bir damızlık kanatlı işletmesinde yüksek döl verimi için olmazsa olmazdır.

Pik sonrası beslenme;

Bir tavuğun soyundaki broiler performansında rol oynayan genlerin yarısını taşıdığı unutulmamalıdır. Bu, aşırı kilo alabilen tavukların, hayatının gelecek aşamalarında kuluçkaya yatma veya fertilite de problem yaşayabileceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla pik üretimden sonraki dönemde de beslenmeye özen gösterilmelidir.

Dişilerde vücut ağırlığının denetim altına alınması her bir grubun ayrı ayrı çok iyi tanınması ve ne zaman yemin azaltılacağına doğru karar verilmesi ile mümkündür. Ağırlık artışı ile ilgili tavukların periyodik bakımında, vücut kompozisyonunun, kondisyonunun ve depolarının değişimlerinin yanı sıra pik üretim, yumurta kütlesi ve yem de takip halinde tutulmalıdır.

Yumurta toplanması;

Yumurtaların toplanması ve sınıflandırılması kadar, yumurta hijyeni ve depolanması da kuluçkadan çıkımı ve civcivlerin kalitesini artırmaktadır. Fertil kuluçkalık bir yumurtanın canlı hücreden oluştuğunu unutmamak gerekir. Yumurtanın kuluçka verimliliği en iyi şekilde desteklenmesi ve sürdürülmesi gerekir. Yanlış bir uygulama kuluçka potansiyelinin düşmesine neden olacaktır.

Kuluçka lama kutuları, pislik, dışkı ve kırılmış yumurtalardan temizlenmiş olmalıdır. Yumurtaların günde en az dört defa toplanması gerekir. Yuva içindeki yumurtaların sıcaklığının, sıcak havalarda bile, inkübatördekilerle aynı olması gerekliliğinden, rutin olarak yumurtaların toplanması gerekmektedir. Yerdeki yumurtaların acilen, kuluçkadaki yumurtaların da rutin olarak toplanması, kuluçkaya gelen tavuklar için de önem taşır, kuluçkalık yumurtalardan ayrı tutulmaları gerekir.

Sınıflandırma esasları;

Yumurtaların sınıflandırmasında, ideal durumlardaki kuluçkalık yumurtalar ile kirli, çatlak ve şekli bozuk yumurtaların ayrılmasına odaklanılmalıdır. Yumurtaların uygun sıcaklıklara getirilmeleri ve nem oranı % 75 olan bölümlerde muhafaza edilmeleri gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki, kümeste, transportta ya da kuluçkada yaşanabilecek sıcaklık dalgalanmaları, yüksek oranda embriyonik mortalite ve düşük civciv kalitesine neden olacaktır.

Yorumlar.
    Henüz buraya kimse yorum yapmamış.Yorum yapmak için aşağıdaki paneli kullanabilirsin.
Yorum Yap.