Hollanda 2019 yılı itibariyle gaga kesimini yasaklıyor
7 Mart 2019

Hayvan refahını en üst düzeye taşımayı ve sektörün ekonomik gücünü arttırmayı amaçlayarak, gaga kesimi konusunda, özellikle Avrupa ülkelerinde yeni düzenlemelere gidiliyor.

Gaga kesme işlemi kümes hayvanlarında kanibalizm, tüy çekiştirme ve bunların sonucu oluşan stres, yaralanma ve ölümleri önlemek amacıyla yapılmaktadır.

Ancak, bu uygulamanın hayvanlarda ağrı ve acıya neden olması, yanlış kesim sonucu ortaya çıkan yeme ve içme problemleri ve buna bağlı ölümler, son yıllarda hayvan hakları konusunda giderek artan duyarlılık gaga kesiminin gerçekten gerekli olup olmadığıyla ilgili araştırma ve tartışmaları başlatmıştır. Sürünün sağlığı için gaga kesmenin tek çare olmadığı, dikkatlice uygulandığında alternatif yolların da istenilen sonucu vereceği görüşü gittikçe yaygınlık kazanmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Tarım Bakanı Sharon Dijksma bir açıklama yaparak, 2018 yılı itibariyle gaga kesiminin yasaklanacağını duyurdu. Çiftçilerin adaptasyonu ve pazardaki talepleri öngörebilmek açısından, gaga kesim yasağı kademeli olarak devreye girecek. 2015 yılı itibariyle damızlık broiler ve aşı sektöründe, horozların mahmuzlarının kesilmesi ve yine yumurtacı tavuk sektörü ile aşı sektöründe Brown horozların ibiklerinin kesilmesi yasaklanacak. Yumurtacı tavuklarda gaga kesimi Eylül 2018 itibariyle yasaklanacakken, 2021 yılı itibariyle de damızlık broiler de mahmuzların kesilmesi yasak olacak. İngiltere’de de aynı konuda çalışmalar sürmekte ve gelecek yıllarda yasakların yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Tüm bunlar olup biterken, ülkemizde çiftçilerin, veteriner hekimlerin ve sektördeki firmaların bir bölümü, gaga kesiminin sürü sağlığı için gerekli olduğunu, stres ve ölümlerde azalma sağladığını ayrıca kesim sırasında hayvanlar kısa süreli acı çekseler de yaşam süreleri göz önüne alındığında buna değdiğini savunmaktadır.

Zıt olmakla birlikte her iki görüşte de amaç; kanibalizm ve bunun getirdiği ekonomik zararların önlenmesidir. Ancak, kanibalizmin en büyük nedeninin öncelikle hayvanların içinde bulunduğu uygunsuz koşullar olduğu unutulmamalıdır. Yapılan çalışmalar, çevresel şartların optimuma çıkarılması ve kullanılacak uygun tekniklerle gaga kesimi yapılmadan kanibalizmin önlenebileceğini göstermektedir. Gaga kesimine alternatif olarak sunulan teknikler arasında; ışık kontrolü (özellikle çok loş beyaz ışık önerilmektedir), görüşü kısıtlayan araçlar (sadece yanı ve aşağıya görmeye izin veren, karşıya bakmayı engelleyen araçlar), gaga kullanımını kısıtlayan araçlar, barınma şartlarının iyileştirilmesi (daha geniş kümesler gibi), tüy koparmayı önleyici bileşikler (yaraların üstünü kapamak için çam katranı ya da yara spreyi kullanılması gibi), beslenmenin düzenlenmesi (çabuk tüketemeyecekleri türden yemler), gaganın zımparalanarak körleştirilmesi bulunmaktadır.

Sonuç olarak; hayvan refahını arttırırken sektörün de ekonomik gücünü arttıracak şekilde, gaga kesimine olan ihtiyacı giderecek yeni alternatiflerin sunulması ve yasalarla güvence altına alınması en iyi çözüm gibi görünmektedir.

Yorumlar.
    Henüz buraya kimse yorum yapmamış.Yorum yapmak için aşağıdaki paneli kullanabilirsin.
Yorum Yap.